Arenautvikling Hauka - alternative forslag til fremtidig stadionlayout og løypetrase

Postet av Sokna Idrettslag den 2. Jun 2023

Høsten 2021 ble det initiert et arbeid med tanke på å fremtidig utvikling, i ett langsiktig perspektiv, av Hauka Skiarena. I løpet av januar og februar 2022 ble det etablert en arbeidsgruppe som siden har jobbet med dette. Gruppen består av lokale kapasiteter som har jobbet tett og godt sammen med blant annet kretser og forbund. Arbeidet er nå så langt kommet at arbeidsgruppen har tre forslag til løsning den ønsker å presentere. Det vises til orientering i vårutgaven av Soknaposten 2023.

Plasseringen av bygningene, garasje og klubbhus, er lik i samtlige forslag. Den foreslåtte løsning gir oss derfor stor frihet mtp fremtidig endring og utvikling, samt mulighet for å gjennomfører endringene stegvis og over tid. Stadionområdet åpnes opp, og løypetrasen tilpasse dagens anbefalinger. Vi vil få en felles rigg og kan etablere permanente løsninger som gjør det mindre dugnadskrevende å arrangere skirenn.

Alt 1 (C1): Skyteretning som i dag. Flytting av garasje, nytt klubbhus og endring av løypetrase m.m.

Alt 2 (C5): Skyteretning endret. Antatt bedre vindmessig, unngår kryssing av spor og åpner opp stadionområdet på en meget god måte. Lik plassering av klubbhus og garasje som over.

Alt 3 (C6): Skyteretning som i dag. Løypetrase bak skivene for å unngå kryssing av spor. Lik plassering av klubbhus og garasje som i alternativene over.

202208_C1- endelig forslag a 20230426.pdf

202208_C5- endelig forslag a 20230426.pdf

202208_C6- Endelig forslag a 20230426.pdf
Behov for frivillige

Postet av Sokna Idrettslag den 19. Mar 2020

I disse tider er det mange som kan ha, eller få, behov for hjelp til flere dagligdagse oppgaver. Å handle varer på butikken kan plutselig bli vanskelig, dersom du settes i karantene eller isolasjon hjemme. I den forbindelse ønsker vi å bidra til å finne frivillige som kan tenke seg å hjelpe til.  

Har du lyst og mulighet til å hjelpe? Da kan du registrere deg, og du vil bli kontaktet dersom det blir behov. Gå inn på hjemmesiden til Midtre Gauldal Frivilligsentral, https://mg.frivilligsentral.no/, eller ta kontakt med meg, så vil jeg videreformidle. Husk å merk med hvor du bor! Aktuelle oppgaver vil være henting av varer på butikk, og hjemkjøring av disse. Varene skal da plasseres utenfor døren, slik at man unngår å fysisk møte noen.  


Med vennlig hilsen 

Hanne Grøtte Mosleth, leder for Arbeidsutvalget i Sokna IL
Koronaviruset - oppdatert informasjon per 13.03

Postet av Sokna Idrettslag den 12. Mar 2020

Styret i Sokna Idrettslag har besluttet å avlyse all sportslig aktivitet frem til 01.04.2020.

Det vil si at alle treninger, og annen offentlig aktivitet i regi av Sokna IL avlyses, i første omgang fram til 1. april. Vi følger situasjonen tett og vil til en hver tid følge de råd som gis av helsemyndigheter, kommune og idrettsforbund. 

Annen møteaktivitet bes holdes til et minimum, og bruk av e-post, Skype el. kan gjerne benyttes isteden for fysiske møter. 

Håndball

Norges Håndballforbund avlyser alle kamper fra og med 12.03.

Fotball

Norges Fotballforbund har besluttet å avlyse all form for trening, samlinger og kampaktiviteter ut april. 

Ski og skiskyting

Magnar Solbergrennet og Trøndercup-finalen i Hauka 21.-22. mars er avlyst. Alle treninger er også avlyst til og med 1. april. Tråkkemaskin vil likevel gå som normalt. 

Soknahytta

Servering på søndager er avlyst inntil videre. Aktivitetsdagen 29. mars er også avlyst. Hytta er likevel åpen, og våre sjåfører på tråkkemaskina vil fortsatt kjøre opp spor som før. 

Årsmøte 2020

I tråd med myndighetenes retningslinjer utsettes årsmøte for Sokna IL på ubestemt tid. Møtet skulle avholdes 25. mars, men blir nå avholdt ved en senere anledning. Norges Idrettsforbund har gitt dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni. Vi kommer tilbake med ny dato så snart situasjonen er mer avklart. 


Vi oppfordrer alle til å følge de råd som gis, og oppdaterer fortløpende ved nye vurderinger. 


Ved spørsmål, ta kontakt med leder for Arbeidsutvalget - 

Hanne Grøtte Mosleth / 926 20 268