Arenautvikling Hauka - alternative forslag til fremtidig stadionlayout og løypetrase

Postet av Sokna Idrettslag den 2. Jun 2023

Høsten 2021 ble det initiert et arbeid med tanke på å fremtidig utvikling, i ett langsiktig perspektiv, av Hauka Skiarena. I løpet av januar og februar 2022 ble det etablert en arbeidsgruppe som siden har jobbet med dette. Gruppen består av lokale kapasiteter som har jobbet tett og godt sammen med blant annet kretser og forbund. Arbeidet er nå så langt kommet at arbeidsgruppen har tre forslag til løsning den ønsker å presentere. Det vises til orientering i vårutgaven av Soknaposten 2023.

Plasseringen av bygningene, garasje og klubbhus, er lik i samtlige forslag. Den foreslåtte løsning gir oss derfor stor frihet mtp fremtidig endring og utvikling, samt mulighet for å gjennomfører endringene stegvis og over tid. Stadionområdet åpnes opp, og løypetrasen tilpasse dagens anbefalinger. Vi vil få en felles rigg og kan etablere permanente løsninger som gjør det mindre dugnadskrevende å arrangere skirenn.

Alt 1 (C1): Skyteretning som i dag. Flytting av garasje, nytt klubbhus og endring av løypetrase m.m.

Alt 2 (C5): Skyteretning endret. Antatt bedre vindmessig, unngår kryssing av spor og åpner opp stadionområdet på en meget god måte. Lik plassering av klubbhus og garasje som over.

Alt 3 (C6): Skyteretning som i dag. Løypetrase bak skivene for å unngå kryssing av spor. Lik plassering av klubbhus og garasje som i alternativene over.

202208_C1- endelig forslag a 20230426.pdf

202208_C5- endelig forslag a 20230426.pdf

202208_C6- Endelig forslag a 20230426.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.