Ekstraordinært årsmøte Sokna IL 16.sept. 2015

Postet av Sokna Idrettslag den 2. Sep 2015

Ekstraordinært årsmøte Sokna IL

Sted: Soknedal Bakeri og konditori
Tid: Onsdag 16.september kl 1900
Sakliste


1. Åpning, godkjenning av de stemmeberettigede


2. Godkjenning av innkalling og sakliste


3. Valg av møteleder, sekretær og 2 til underskrift av møtebok


4. Flerbrukshall på Hovsmoen. Orientering om arbeidet som er gjort så langt og presentasjon av prosjektet.


5 Behandling av innstilling med tilhørende orientering fra arbeidsutvalget vedrørende bygging av flerbrukshall på Hovsmoen.

Instiling med tilhørende orientering ligger fremlagt i Soknedal Sparebank.

Arbeidsutvalget


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.